Auditoria Badalona

per una Auditoria Ciutadana Municipal a Badalona. PACD – Badalona

Ens hem fet sentir a l’Ajuntament

El dia 19 de març, ens varem presentar en públic al Ple de l’Ajuntament de Badalona per fer preguntes referents al Pla Econòmic i Financer (PEF), i el corresponent l’informe de l’interventor. No ens van donar cap resposta, pel que podem assegurar que tornarem, seguirem insistint, i aconseguirem que l’Ajuntament ens mostri de manera transparent en què gasten els nostres diners.

Vídeo de la intervenció:

Canal de l’Ajuntament de Badalona, emissió 19/03/2012. [a partir del min 01:18:17]

Aquí podeu llegir la transcripció del text que vam llegir:

Bona tarda Regidores i Regidors i bona tarda molt especialment al públic ciutadà present  aquí al ple. Avui volem presentar-nos davant el consistori oficialment i ho farem ja preguntant, exercint i reivindicant el dret de la ciutadania a rebre informació dels assumptes públics i especialment d’aquells que afecten a les qüestions pressupostaries.

Som l’Auditoria Ciutadana del Deute Municipal de Badalona, grup de treball del 15m de Badalona i node a la ciutat de la PACD (Plataforma de l’Auditoria Ciutadana del Deute). El Grup Auditoria del Deute Badalona és un grup transversal i integrador, obert a la participació i aportacions d’altres sectors o entitats en lluita, com la sanitat, educació, associacions de veïns, etc..
La nostra intenció és, juntament amb altres municipis enxarxats, treballar per una millor transparència dels pressupostos municipals, fent-los més accessibles i clars. Així com facilitar eines per tal que la ciutadania pugui fer ús del seu dret a la informació, un dret humà fonamental. I d’aquesta manera iniciar i/o acompanyar processos d’auditories ciutadanes dels pressupostos. Volem examinar, controlar i auditar independentment les finances municipals. La ciutadania avui reclama una nova democràcia i institucions amb parets de vidre i nosaltres els anunciem que estarem aquí per reclamar i treballar perquè aquest consistori sigui transparent en totes les seves vessants.

Perquè vostès podran dir “nosaltres som transparents i complim la llei” però això ja avui no és suficient i si creuen que és suficient es perquè no els interessa escoltar el que la ciutadania pensa avui de TOTES les institucions públiques del país.
És transparent fer ordres del dia del ple que és difícil que siguin entesos per qualsevol ciutadà que vulgui llegir-los? Costa tant fer a la web una explicació del que vol dir cada dictamen? És suficient publicar en el BOP determinades actuacions municipals i ja està, vostès es pensen la gent llegeix el BOP? Han informat a bastament a la ciutadania del PEF aprovat al novembre del 2011 i que aquest ens genera un deute que la ciutadania acabarà pagant el 2022, un deute contret amb les mateixes entitats financeres que fan fora els badalonins de casa seva i tenen centenars de pisos buits a la ciutat? No, no ho han fet. Nosaltres estarem aquí reivindicant transparència, governi qui governi.

I per començar volem fer unes preguntes sobre l’informe de l’estat d’execució del PEF de l’interventor municipal del qual es va donar compte en el passat ple.
Aquestes preguntes, aclarim, van adreçades al govern municipal. Sabem que l’interventor no és qui ens ha de respondre ni pot fer-ho, per tant, preguntem sobre aspectes que són competència del govern municipal.

1.- Ha pensat el Govern Municipal fer públic el PEF en algun apartat del web municipal així com els informes periòdics sobre el seu compliment?

2.- Ha pensat el govern municipal fer públic el quadre d’endeutament que surt en l’Informe donat compte el mes passat per tal que tots els Badalonins i Badalonines sàpiguen quants diners, a quines entitats i en quins terminis de pagament deu el seu Ajuntament i no tenir només les dades que surten al web, en l’apartat de pressupost i finances, que reflecteixen la situació en el 2011?
Podem saber per què s’ha demanat al 2012 un préstec ICO, que té un tipus d’Interès més elevat que qualsevol dels altres préstecs que estaven anteriorment demanats? Tant urgent era la necessitat de liquiditat per aquest any (pel qual només es paguen interessos d’aquests préstecs) que s’han hipotecat els diners dels badalonins fins al 2022 a un interès més elevat??

3.- L’informe d’intervenció literalment diu: “En fecha 31 de diciembre de 2012 la técnica superior en derecho del Departamento de Gestió Urbanística i Habitatge ha emitido informe sobre las deudas por los conceptos de expropiaciones y adquisiciones de suelo
derivadas de la gestión urbanística observando a 31 de desembre de 2012 existia una deuda pendiente de incorporar al presupuesto por importe de 9.590.090,50 euros. Este importe corresponde al valor de las expropiaciones, a las indenizaciones de terrenos y al cálculo de intereses de demora.”

S’ha de sumar aquesta quantitat com a dèficit a la liquidació de comptes 2012 presentada ahir per l’alcalde?
I, parlant d’aquest deute, quin tipus de recurs és el compte 413, on hi ha 15 milions de deute no reconeguts al pressupost? on podem consultar que hi ha exactament en aquest calaix?

4.- L’informe literalment diu:

Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual. En este apartado se preveía un ahorro de unos 5.000.000 de euros para el ejercicio 2012. Dicho ahorro se fundamentaba en la existencia de unas
negociaciones ya abiertas cuando se aprobó el plan y otras que estaban en fase de estudio previas a la realización de propuestas, todas ellas encaminadas a la disminución del gasto. A día de hoy, estas negociaciones si se han producido, no han generado el
ahorro esperado.

Ens poden explicar que ha passat amb aquestes negociacions? com pot ser que de 5000000 quedi en 0?

A més a més, no és millor per a la ciutat que els serveis públics estiguin gestionats directament per l’ens local i no que s’externalitzi la seva gestió creant i mantenint empreses públiques? A quin tipus de necessitat obeeix l’externalització de serveis públics? A una necessitat de fer més opaques i menys transparents les gestions, o a un benefici real per als ciutadans i ciutadanes de Badalona?

5- La mesura 6 del pla d’ajust, que comportava reduir el numero de personal de confiança per adequar-lo a la mida del municipi, no s’ha reduït el número (en paraules de l’interventor). Per què? Quins són els criteris de manteniment d’aquest personal i no d’altre? Com es realitzen i s’han realitzat les seleccions d’aquest personal?

Totes aquestes preguntes esperen no només una resposta avui aquí al ple, sinó un compromís per part de tot el consistori per incrementar la transparència i la participació en els assumptes públics i molt especialment en els assumptes econòmics, mirant el que és millor a llarg termini per a la població i no a curt termini per interessos personals. Per part nostra, el compromís de continuar fent la nostra tasca hi seguirà sent i com a ciutadans i ciutadanes esteu totes convidades a participar-hi.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Informació

This entry was posted on Març 20, 2013 by in Ple Municipal.
%d bloggers like this: